„Zvířecí hudba“ - zvířata, věci, krajiny a zátiší… sluchem.

Kontakt

Autorem nahrávek i samotných stránek je Jiří Lindovský. Pokud jej chcete kontaktovat pomocí e-mailu, použijte jeho jméno a příjmení oddělené tečkou (jiri.lindovsky), přidejte zavináč a za něj jméno tohoto webu (zvirecihudba.cz). Za jakoukoliv odezvu Vám bude vděčný.


Autor na lovu (zvuků) Na lovu